skiss_gravkors

Skiss till gravkors.

Detta är en skiss till ett gravkors i naturlig storlek. Det är normalt andra steget i processen efter det att vi träffats och pratats vid.