Gravkors

Gravkors av järn har en lång historia. Jag låter mig inspireras av gamla modeller men försöker även lägga in nya idéer. Jag gör kors på beställning och det blir personliga kors. Jag har inte någon standardmodell utan anpassar korset efter önskemål.