Offentliga Utsmyckningar

Jag har själv och tillsammans med andra gjort ett antal offentliga utsmyckningar.