Vingfrön – av vinden buren

Vingfrön – av vinden buren. Offentlig utsmyckning, Gruppboende, Skyttesledsvägen.Skövde

Bakgrund och utgångspunkter
Fåglar, änglar, lönnfrön, med sin förmåga att inta luftrummet för att kunna förflytta sig. Skulpturer med organiska former av olika slag från flora och faunamed med den gemensamma nämnaren vingar. Man kan betrakta det som lite motsägelsefullt att gestalta vingar i metall, vingpennor som i sin konstruktion är så lätta! I vardagligt tal fungerar ofta fjäder som metafor för lätthet och metaller för tyngd och kraft. Samtliga objekt har rörliga delar, likt vindflöjlar som kan vända sig för vindens rörelser och ger en föränderlig dynamisk visuell upplevelse till betraktaren.