”Trumpetänglar”, Gestaltningsuppdrag – Dalslands Folkhögskola – 2106

Bakgrund till gestaltningen av 7 st. ”Trumpetänglar”, Dalslands Folkhögskola

Under de senaste åren har jag varit upptagen av motiv från folklig konst, nu senast särskilt av änglar, som spelar trumpet. I dessa naiva änglar ser jag en stor potential av olika betydelser. Jag vill på ett rumsligt sätt i utomhusmiljöer, gestalta det visuellt dekorativa. Där mina gestaltningar får en naturlig plats, inte minst med hjälp av belysning av levande facklor under den mörka delen av året. Jag har också använt mig av lönnens fröer s.k. ”Lönnäsor” som jag gör till stora svängande vingar på konstruktioner av rör. Dessa har jag både ställt ut och genomfört, som offentlig konst under det senaste året.