Min installation Maquette består av objekt som jag spontant hittat i min vardag då jag varit upptagen med något helt annat än att medvetet framställa konst. När jag höll på med den årliga vedhuggningen, upptäckte jag en för mig ny formvärld, former som fanns inneboende i träklabbarna som jag klöv med yxan. Särskilt i kvistiga och ”vresiga” bitar fann jag den kraftfulla och dramatiska rörelsen, och i andra bitar kunde jag hitta ett något mer återhållsamt och stramare uttryck.

Detta gav upphov till ett nytt förhållningssätt, vedhuggning – konst. Jag blev medveten om relationen mellan natur – föremål/objekt – kultur.  Detta resulterade i en intensiv period med att samla på uttrycks-bärande ”vedbitar”  Vilket också gav en djupare dimension och mening med själva arbetet med veden, inte bara något man gör för att få det varmt under vinterhalvåret. Även mina grannar blev delaktiga i ”formletandet”, och kom frikostigt att dela med sig av fynd de gjort i sina egna vedhögar.

Träbitarna formades och slipades till mjuka rundade former. Som sedan behandlades enligt krederings-metoden, som  utgörs av animaliskt lim blandat med krita. Några utvalda former lät jag senare gjutas i järn.