Författararkiv: jan hilmersson

Skisser – Asplöv – Bananskal – Barkborre, Askträd

Mitt samlande av inspirations material  härstammar oftast från naturföremål som jag hittar på mina promenader. Mycket hittar jag i min egen trädgård. Sedan processar jag det upphittade materialet i olika tekniker ofta genom att använda mig av både kameran och kopieringsapparater. Här ett axplock av vad som är på gång just nu.

Skrollor och lönn näsor

Formula 1 – Speed Art Mariestad 2007 och 2010

2007 arrangerades nämligen första SpeedArtDesign. Även då med racerbilar på Mariestads gator, föreläsningar om design och gallerier fulla med motorkonst.

Invigare var Bosse ”Bildoktorn” Andersson. Extra intressant var att en Formula 1 bil för första gången någonsin kördes på gatan i Sverige. 25.000 åskådare bevittnade detta.

Direkt efter genomförandet beslutades att man skulle upprepa evenemanget 2010. Genom att utnyttja Mariestads läge vid Vänern skulle det hela utökas till två dagar. En dag med medverkande på land och i luften och en dag med medverkande på vatten och i luften. Istället för att köra på gatorna byggdes en motorstadion med läktare nere i hamnen. Kanske världens största grafittimålning avslutade under SpeedArtDesign, och stans gallerier fylldes med folk.

Denna gången hette invigaren Tina Thörner som också föreläste om sitt liv som mentor och kartläsare i rally.

Svävare, Jetski och F1000 båtar var några av inslagen på vatten. En fantastisk flyguppvisning och en dansande Bobcat var andra inslag under helgen. Allt bevittnades av över 30.000 människor.

Jag medverkade med ett antal berömda Formula 1 banor från olika världsdelar, Bl.a.  banan från Monte Carlo, Frankrike och Anderstorp i Sverige.

Min installation Maquette består av objekt som jag spontant hittat i min vardag då jag varit upptagen med något helt annat än att medvetet framställa konst. När jag höll på med den årliga vedhuggningen, upptäckte jag en för mig ny formvärld, former som fanns inneboende i träklabbarna som jag klöv med yxan. Särskilt i kvistiga och ”vresiga” bitar fann jag den kraftfulla och dramatiska rörelsen, och i andra bitar kunde jag hitta ett något mer återhållsamt och stramare uttryck.

Detta gav upphov till ett nytt förhållningssätt, vedhuggning – konst. Jag blev medveten om relationen mellan natur – föremål/objekt – kultur.  Detta resulterade i en intensiv period med att samla på uttrycks-bärande ”vedbitar”  Vilket också gav en djupare dimension och mening med själva arbetet med veden, inte bara något man gör för att få det varmt under vinterhalvåret. Även mina grannar blev delaktiga i ”formletandet”, och kom frikostigt att dela med sig av fynd de gjort i sina egna vedhögar.

Träbitarna formades och slipades till mjuka rundade former. Som sedan behandlades enligt krederings-metoden, som  utgörs av animaliskt lim blandat med krita. Några utvalda former lät jag senare gjutas i järn.

 

Internationale Schmiedesymposium der Metallgestalter im Tobiashammer Ohrdruf. 24.04 – 29.04.2017

Sketch, ”Witternberg door” – 95 thesen

In my design, I have focused on what Luther contributed and triggered to the Reformation when he nailed his 95 theses at Wittenberg Castle Church. There he questioned the Catholic Church’s teaching on letter of indulgence . Luther wanted to reform the Catholic Church and bring back the church to the evangelical spirit away from the teachings of men.Something that has come to affect many people for all time,not only Christians. His thoughts have given a ripple that hasimpact on people even today. Martin Luther’s act of translating the Bible, New Testament into German from Greek, meant that ordinary people could have access to the Bible, and so to say get direct contact with the
Word of God. The individual could thus build faith and freely think and judge and decide for themselves.

I want my design to show the transparency that the Reformation
did with the Church through the pierced church door you can see
through, to see with new eyes! One can also put candles on the
plate in the sculpture as a physics action – light of the gospel
against spiritual darkness. One can also use as a commemoration
of our dead relatives.

In my design I also have the metal copper as a reference
to Martin Luther’s father and his home district in Eisleben
where they mined copper and silver since the 1300s.

95 Thesentür, Ohrdruf, Tyskland 2017

Bakgrund och idébeskrivning:
Platsen är en nydesignad slottsträdgård sedan 2010, i nära anslutning till slottet Ehrenstein, Ohrdruf i Thüringen. Verket framställdes under ett smidessymposium på 5 dagar, 24 april – 29 april 2017 i Technischen Denkmal Tobiashammer Ohrdruf Thüringen.

Jag var en av 5 stycken inbjudna internationella metallkonstnärer till 34:e schmiedesymposium i Tobiashammer, Ohrdruf 2017. Temat för det Symposiet var Luther och bibeln, som ett inslag för 500 årsfirandet av reformation. Alla deltagarna hade förberett sina arbeten med skisser och modeller på skulpturerna samt allt material som var och en behövde var förbeställt för framställningen av sina verk. Samtliga deltagares verk kommer att placeras och i slottsträdgården i Ohrdruf.

I min gestaltning vill jag framhäva den transparens inom kristenheten som Luther bidrog till genom att översätta nya testamentet från grekiska till tyska. Något som sedan spred sig och andra länder tog efter. Detta medförde att det var lättare att ta till sig evangeliet på sitt eget modersmål och på så vis kunna bygga sin tro och fritt tänka och bedöma och ta ställning själva. Jag vill att min gestaltning ska visa på den transparensen som reformationen gjorde med kyrkan genom den genomborrade kyrkporten man kan se igenom, man ser med nya ögon!
Jag har också med metallen koppar som en referens till Martin Luther far och hemtrakten i Eisleben där det brutits koppar och silver sedan 1300 talet.
Kopparnitarna i min gestaltning kan också ses som symbolisk representation av mynt för den handel med avlatsbrev som den katolska kyrkan idkade och som Martin Luther reagerade så starkt på i sina teser.

 

 

Utförande och teknisk beskrivning:
Uppdraget planerades i överenskommelse mellan representanter för Tobias Hammer Forum, och representanter från regionen i Thüringen. Tidplan för uppdraget sträckte sig från feb. 2017 (skisser och utvecklandet av modeller) – 29 april (färdigställande och utställning av verket). Min skulptur är tillverkad i olika stålprofiler och stålplåt.

Höjden på skulpturen är 2500 mm. med en 600×600 mm kvadratisk bottenplåt som fundament, därifrån reser sig en pelare, ett kvadratiskt VKR-rör 300x300x8 mm. På pelaren vilar en kvadratisk stålskiva 600x600x12 mm. På skivan är en gestaltning av en gotisk kyrkport (Wittenberg) med 95 hål (teserna) med diameter 18 mm i dessa hål finns 95 kopparrör nitade och grönpatinerade. Resten av skulpturens ytbehandling låter jag av rosten färgas brunröd. 4 hål i bottenplattan för infästning betongfundamentet på plats.

 

Material sample